lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 70 วัน แล้ว

สำนักงานกฎหมาย ทนายความ คดีความ ปัญหากฎหมาย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการทำขึ้นสำหรับจุดประสงค์ที่ใช้พื้นฐานเดียวกัน โต๊ะทำงาน และพื้นที่ว่างให้สะดวกสำหรับการทำงาน หรือการพักผ่อน, และยังได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม เตียงนอนเดี่ยวขนาดใหญ่ 2 เตียง โซฟาเก้าอี้ และม้านั่งยาวที่ทำขึ้นเพื่อการพักผ่อน ปัจจุบันนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่ต้องการได…
แอร์อินเวอร์เตอร์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
แอร์อินเวอร์เตอร์ คืออะไร แอร์คอนดิชันระบบอินเวอร์เตอร์คือ ระบบควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีความกดดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดความกดดัน และความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เต…
การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย ช่องว่างแห่งกฎหมาย (GAP IN THE LAW) หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายจารีต ประเพณีที่จะนำไปใช้ปรับแก่ข้อเท็จจริงได้ กล่าวคือ ผู้ใช้กฎหมายหากฎหมายเพื่อมาใช้ปรับแก่กรณีไม่พบ กรณีช่องว่างแห่งกฎหมายเกิดขึ้นได้อย่างไร ช่องว่างกฎหมายย่อมเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ 1. ผู้ร่างกฎหมายคิดไปไม่ถึงว่าจะมี…
กฎหมายเบื้องต้น - การวางทรัพย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
กฎหมายเบื้องต้น - การวางทรัพย์ ๑.เหตุใดจึงต้องมีการวางทรัพย์ ๑.๑. เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้ หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ เช่น จ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เพราะผู้เช่าบ้าน บ่ายเบี่ยงเพื่อหาเหตุจะยกเลิกการเช่า ๑.๒. เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าหนี้ไม่อยู่หรือไปต่างประเทศ ไม่ทราบจะกลับมา เมื่อใด ๑.๓. ไม่สามาร…
ความรู้เกี่ยวกับโรงรับจำนำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
โรงรับจำนำคืออะไร โรงรับจำนำ หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้ เงินกู้เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทและหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงิน ไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไ…
แนวคิดแม่บทเกี่ยวกับกฎหมาย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
แนวคิดแม่บทเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปควรรู้ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องรู้กฎหมาย แต่ก็มีหลักกฎหมายอยู่ว่า "ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว" (ละติน: ignorantia juris non excusat หรือ ignoraritia legis non excusat) เพราะหากมีคนกล่าวด…
ที่มาของกฎหมาย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
ที่มาของกฎหมาย หรือบ่อเกิดของกฎหมาย (: source of law) หมายถึง สภาพที่กฎหมายปรากฏตัว สำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายพื้นฐาน และพิจารณาตามกฎหมายอื่น ๆ โดยภาพรวมแล้ว จะพบว่ากฎหมายไทยปรากฏตัวอยู่ในสามรูป คือ รูปกฎหมายลายลักษณ์อักษร รูปจารีตประเพณี และรูปหลักกฎหมายทั่วไป[ กฎหมายลายลักษณ์อักษ…
การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย ปัญหาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายจะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อใดนั้นเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมาก แม้ว่าจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องนี้ไว้อยู่ไม่กี่มาตรา ก็ตาม และโดยเฉพาะที่บัญญัติโดยตรงในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ก็มีอยู่เพียง 3 มาตราเท่านั้น คือมาตรา 498 มาตรา 459 และมาตรา 460 เพื่อประโยชน์ในก…
การเติมเต็มในสัญญากู้เงิน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
ปกติแล้วเมื่อต้องการกู้ยืมเงินกันเจ้าหนี้มักมีสัญญากู้มาให้ลูกหนี้ เซ็นชื่อรับทราบจำนวนเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องหนี้ทางศาล ในภายหลังหากลูกหนี้เบี้ยวไม่ยอมชำระหนี้ มันเป็นขั้นตอนปกติที่กระทำกันมานานแล้ว อีกกรณีหนึ่งซึ่งลูกหนี้อาจเคยพบด้วย คือ การทำสัญญากู้เงินโดยให้เจ้าหนี้ไปกรอกตัวเลขเงินที่ยืมและดอกเบี้ยเอง โดย…
สำนักงานกฎหมาย และทนายความ ปรัชญานิติธรรม บริการทุกปัญหากฏหมาย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 ปีที่ผ่านมา
สำนักงานกฎหมาย และทนายความ ปรัชญานิติธรรม บริการด้านกฎหมาย งานด้านกฎหมายและภาษีอากร ให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีทางการคลัง, คดีทางเศรษฐกิจ คดีภาษีอากร, คดีทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับฝากขายบ้าน และที่ดิน งานด้านการจดทะเบียนการค้า ให้บริการด้านการจดทะเบียนการค…
1
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 10 บทความ

ติดต่อเรา

081-8905100
โปรโมทเว็บไซต์สไตล์ฮาร์ดคอร์
ต่อศักดิ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก